(Hallható zene: Hej, tulipán)

Meg kell tanulni...

Meg kell tanulni végre az igaz történelmet. A történelmünk nem tudása vezetett el oda bennünket, hogy mikor végre szabadnak érezhettük magunkat nem éltünk vele. Azért nem, mert nem ismertük a múltunkat. Még a közelmúltat sem. Ha tudjuk és ismerjük történelmünket soha nem vezetett volna oda, hogy a választásokon egy volt ávós tiszt választatott Magyarország miniszterelnökévé. Ráadásul, cinikus módon, kérkedett is hosszú évekig kommunista múltjával. Megtehette, mert a magyar nép őt választotta.
Nem volt elég a csaknem 50-évi kommunista diktatúra újra kommunista vezetője lett a hazának. Szégyentelenül egy bukott rendszer kommunista katonája kezébe adatott a hatalom, Magyarország irányítása.

Majd a Horn kormány bukása után egy új ciklusban a megválasztott, új kormány próbálta az országot valamiféle új, elfelejtett nemzettudatra ébreszteni. De ez nem volt jó.

Az újabb választásokon egy másik kommunista kormány került hatalomra egy fiatalabb, de ép olyan cinikus miniszterelnökkel, mint az előző kommunista vezető, az ávós Horn Gyula volt.

Igaz, közben volt egy rövid időszak, amikor az vezetésre teljes mértékben alkalmatlan Medgyessy ült a miniszterelnöki székben. A puccsal kormányra kerülő Gyurcsány kormányzás nyolc éve alatt úgy elszegényedett az ország, hogy az katasztrofálisnak mondható. (Ne felejtsük, a magyarországi bankok féktelen tobzódása, a lakóság svájci frank alapú hitele és eladósodása is a Gyurcsány kormányzása idején kezdődött!) Ez a jellemhiányos miniszterelnök saját maga bevallotta, hogy hazudott éjjel és nappal és átverte az egész országot, a magyar népet. Mikor a felbolydult tömeg fellázadt és lemondását követelte ráküldte a feltüzelt rendőreit a tömegre és brutálisan szétverette a tüntetést. Majd, a kormányzási ciklus utolsó évében lemondott úgy, hogy egy másik kommunista
eszméket pátyolgató fiatal bábembernek adta át a kormányzást.
Kormányzásuk nyolc év alatt padlóra került az ország.

Az elkeseredett emberek kétharmados többsége szavazott Orbán kormányra, és reménykedve várta a változásokat. Sajnos, gazdasági változás, javulás nem következett be, mert a nyolc éves kommunista, ország herdálás alatt olyan mélyre süllyedt az ország, hogy a felemelkedés, a gazdasági megújulás nem egyszerű feladat. A lelki megalázottságból viszont kezdett az ország magához térni. Az új állampolgársági törvény bevezetésével a határontúli magyarság megalázásán próbált némiképpen enyhíteni. A 2004.december 5.-i gyalázatos népszavazás ellensúlyozására, amikor Gyurcsány a határontúli magyarság megtagadására buzdított, és gátlástalan hazugságaival riogatott!

Sajnos újabb felerősödött világválság veszélyezteti a gazdasági felemelkedést. Vegyük tudomásul, hogy gazdaságilag stabil és meghatározóan erős országok is keményen küzdenek az újból fellángoló válsággal. A németek, franciák, angolok, olaszok, is keresik a megoldást. Mit várhatunk mi magyarok a gazdaságilag lezüllesztett országunkkal egy súlyos gazdasági válság közepén, amikor nincs tartalékunk?

Tehát jól meg kell gondolni mit is mondunk.

Fontos volna ismerni a történelmet ahhoz, hogy belássuk az már biztos, hogy a történelmünk során, többszörösen is leszerepelt kommunisták nem hozzák el a fellendülést. Nehogy már újra valami kommunista mentalitással és magyargyűlölettel, átitatott, magát szocialista pártnak nevezett MSZP. kerülhessen a hatalomba!

Ideje volna végre megtanulni, hogy nem kell a múltat eltörölni. A múltból tanulni kell!
A kommunisták meg........, még soha nem hoztak semmi jót a magyarság életében és történelmében.

Vigyázzunk a kijelentésekkel!

Nehogy nevető harmadikként a következő választáskor, újra ezek az országromboló kommunisták kerüljenek hatalomba.
Most kritizálnak vészmadárként, de mikor a kezükben volt a hatalom csak hazudtak éjjel és nappal.

Szent István országában, a MAGYAR SZENT KORONA HAZÁJÁBAN nincs helye a kommunistáknak! Sem az ország vezetésében, de még a magyar közéletben sem!

- mihi -Tovább vagy Tartalom </BODY> </HTML>